Copyright 2020

MAN UNITED

 

Manchester United V Arsenal

12th May 1979

Cup Final

Manchester United 2-3 Arsenal